Reurbanització del dic de recer al Port Olímpic

Districte: Sant Martí

Inici: setembre 2022

Es fa la reurbanització del dic de recer al Port Olímpic.