Reurbanització del carrer Gran de Sant Andreu entre la rambla Fabra i Puig i el carrer de Joan Torras

Districte: Sant Andreu

Finalització: juliol 2019

Aquesta actuació té per objecte renovar aquest carrer per convertir-lo en un eix pacificat de gran qualitat urbana i amb prioritat per a les persones. El carrer queda configurat com una plataforma única amb un increment de l’espai per als vianants i la creació de zones  enjardinades. Es renoven i actualitzen els elements de la urbanització com ara la pavimentació, mobiliari urbà, vegetació i xarxes de serveis necessàries.