Reurbanització del carrer d’Oristà, des del pg. de la Pineda fins a la muntanya

Districte: Nou Barris

Finalització: febrer 2017

Aquesta actuació consisteix en l’ampliació de la calçada i la vorera, i la creació d’una rotonda al final del carrer, per facilitar el gir de vehicles i així millorar l’accessibilitat de la zona. Es delimita l’espai amb murs de contenció integrats en l’entorn. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà, es millora el sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram, es renova la xarxa d’enllumenat i es soterren les línies aèries existents.