Reurbanització del carrer del Pistó, entre els carrers de Besalú i Degà Bahí

Districte: Sant Martí

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, el soterrament de les línies de serveis aèries, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.