Reurbanització del c. del Joncar (Rbla. del Poblenou – c. de Marià Aguiló)

Districte: Sant Martí

Finalització: gener 2018

Aquesta actuació ha consistit en millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. S’ha fet la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries.