Reurbanització del carrer del Corral i execució d’un nou tram

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: setembre 2016

Amb aquesta reurbanització i execució d’un nou tram central, es connecten els dos extrems actualment existents i donant continuïtat al carrer. Entre el carrer de Mossèn Amadeu Oller i fins al carrer Tort, es modifica la rasant i l’ample del carrer. Es crea un nou tram des del carrer Tort i fins arribar al Passatge de Solsona, i des d’aquest punt i fins al carrer de Moianès es fan millores a la calçada. En tot el tram d’actuació es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic, també s’incorpora nova vegetació. L’actuació inclou el soterrament de les línies aèries existents i la implantació d’un nou col·lector, la nova xarxa de reg i drenatge.

  

  

Galeria d’imatges