Reurbanització del carrer del Comte Borrell entre el carrer de Floridablanca i la Gran Via

Districte: Eixample

Finalització: octubre 2019

Aquesta actuació té per objecte transformar aquest tram del carrer del carrer del Comte Borrell per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Els treballs que es duen a terme son bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació.