Reurbanització del carrer del Cardener

Districte: Gràcia

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consistirà bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües d’aquest carrer.