Reurbanització del carrer de Xifré, entre els carrers de Rosselló i Còrsega

Districte: Sant Martí

Finalització: març 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Aquests treballs consisteixen en l’ampliació de la vorera, la renovació de les xarxes de serveis existents i el soterrament d’aquelles aèries. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà.