Reurbanització del carrer de Torras i Pujalt, entre Ricardo Calvo i Cerignola

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: abril 2017

Aquesta actuació consisteix en la renovació de les voreres i l’adaptació dels passos de vianants. També es fa el soterrament de les xarxes de serveis aèries, la substitució dels elements urbans malmesos i es pavimenta la calçada en el tram indicat.