Reurbanització del carrer de Tamarit entre els carrers de Calàbria i Viladomat

Districte: Eixample

Finalització: octubre 2019

L’actuació té per objecte transformar aquest tram del carrer de Tamarit per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles de la ciutat de Barcelona. Els treballs que es duen a terme són bàsicament la pavimentació de les voreres, la conversió de la calçada en plataforma única, la renovació de l’enllumenat i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació. També s’inclouen zones d’estada i de jocs.