Reurbanització del carrer de Sant Joan de Malta

Districte: Sant Martí

Finalització: octubre 2019

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’obra consisteix bàsicament en la renovació del paviment amb la implantació de plataforma única, la renovació de la xarxa de clavegueram, la col·locació de nou enllumenat amb tecnologia led i de nou mobiliari urbà. També s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.