Reurbanització del carrer de Romans

Districte: Gràcia

Finalització: octubre 2022

L’objecte és millorar l’accessibilitat i donar prioritat al vianant, en aquest carrer. Es fa la implantació de plataforma única, la incorporació de mobiliari urbà, la plantació de nou arbrat i la instal·lació de nou enllumenat. També se soterren les línies de serveis aèries existents i s’hi col·loquen nous embornals.