Reurbanització del carrer de Puerto Príncipe

Districte: Sant Andreu

Finalització: juliol 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la millora de la xarxa de clavegueram, es col·loca mobiliari urbà i es planta arbrat.