Reurbanització del carrer de Priorat i solar adjacent

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: setembre 2019

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. La reurbanització del carrer, consisteix bàsicament, en la repavimentació del carrer conservant la plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. D’altra banda, el solar existent en aquesta via es converteix en un espai d’estada per als veïns i veïnes, amb mobiliari urbà, nou enllumenat i vegetació. També s’hi crea una àrea de jocs infantils i una zona d’esbarjo per a gossos.