Reurbanització del carrer de Pere IV entre els carrers de Josep Pla i de la Selva de Mar

Districte: Sant Martí

Finalització: febrer 2020

Es fa la reurbanització d’aquest tram del carrer de Pere IV, per tal que esdevingui un nou eix cívic gràcies a l’ampliació de l’espai destinat als vianants i la implantació d’un carril bici de doble direcció. L’actuació, que dona continuïtat al tram en obres, també inclou la renovació de l’enllumenat, del mobiliari urbà, del clavegueram i la plantació de nou arbrat. També, aquest tram del carrer de Pere IV tindrà un únic carril de circulació de vehicles, només en sentit Besòs.