Reurbanització del carrer de Nínive

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: juliol 2019

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat dels vianants de la zona connectant el carrer de Nínive i el recinte hospitalari de la Vall d’Hebron, així com senyalitzar els recorreguts per a vianants dins l’esmentat recinte. L’actuació consisteix bàsicament, en una nova pavimentació amb material antilliscant i la instal·lació d’unes escales que salvaran el desnivell existent. També es fa la col·locació de nous bàculs d’enllumenat i la millora de la xarxa de clavegueram.