Reurbanització del c. de Melcior de Palau, entre Joan Güell i Comtes de Bell-lloc

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: juliol 2016

L’actuació té per objecte donar prioritat al vianant i millorar-ne l’accessibilitat. Es crea una plataforma única, s’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic. També s’incorpora nou arbrat. L’actuació inclou el soterrament de les línies aèries existents i la implantació de la nova xarxa de reg i drenatge.