Reurbanització del carrer de Maignon entre els carrers de Verdi i Mare de Déu del Coll

Districte: Gràcia

Finalització: desembre 2018

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest tram del carrer de Maignon i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.