Reurbanització del c. de Luis Antúnez, tram via Augusta – c. de la Riera de S. Miquel

Districte: Gràcia

Finalització: juny 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació d’una plataforma única, l’ampliació de la vorera, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta nou arbrat.