Reurbanització del carrer de l’Olivera

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: maig 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en la renovació de la vorera i la calçada, la millora del sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram amb nous embornals, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i pilones de protecció pels vianants a la pl. de Santa Madrona. S’hi planta arbrat en tot el carrer.