Reurbanització del carrer de Lleó XIII, entre el pg. de Sant Gervasi i el carrer de Mas Yebra

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2022

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants, en aquest tram del carrer de Lleó XIII. L’actuació consisteix en repavimentar aquest tram, donant continuïtat als trams ja executats. Se substitueixen els arbres més grans que limiten el pas per la vorera i es posen escocells amb xapa lateral que milloren l’accessibilitat. A més, se soterren les línies de serveis existents, es fa la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També, s’incorpora una franja de serveis al carrer i es fa la vorera passant al passeig de Sant Gervasi.