Reurbanització del carrer de les Escoles Pies, entre els carrers de Carrencà i dels Vergós

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2022

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat, potenciar les zones de vianants i facilitar l’activitat del petit comerç i del Mercat, en aquest tram del carrer de les Escoles Pies. L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, s’hi col·loca mobiliari urbà, jardineres amb vegetació i nou arbrat a la vorera contraria al Mercat. També es fa l’adequació del sistema de recollida d’aigua.