Reurbanització del carrer de les Camèlies, tram c. de l’Escorial i rda. del Guinardó

Districte: Gràcia

Finalització: setembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Els treballs consisteixen bàsicament en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, la col·locació de mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. També se soterren les xarxes de serveis aèries i es millora el sistema de recollida d’aigües. Amb l’actuació també s’habilita un carril bici bidireccional.