Reurbanització del c. de les Alberes, entre el c. de Queralt i la ctra. de Vallvidrera

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: desembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà. També es renova el sistema de recollida d’aigües d’aquest carrer.