Reurbanització del carrer de l’Aviació

Districte: Les Corts

Finalització: maig 2018

Aquesta actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la millora de la xarxa de clavegueram, s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat.