Reurbanització del carrer de la Savina

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Inici: març 2023

L’actuació consisteix en la implantació de plataforma única, diferenciant amb color i textura la zona de calçada de la zona reservada a vianants. També es mantenen els patrons naturals del drenatge. A més, s’incorpora mobiliari urbà, nou enllumenat i se soterren les línies de serveis aèries existents.