Reurbanització del carrer de la Reina Amàlia (davant la plaça Josep M. Folch i Torres)

Districte: Ciutat Vella

Finalització: novembre 2020

L’actuació té per objecte integrar, aquest tram del carrer de la Reina Amàlia, a la plaça Josep M. Folch i Torres. L’actuació consisteix bàsicament en la renovació del paviment, la retirada dels pilons existents i la col·locació d’uns cubs de granit per tal de protegir l’itinerari dels vianants.