Reurbanització del carrer de Formentera, entre el c. d’en Tissó i la pl. Nou Barris

Districte: Nou Barris

Finalització: abril 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en l’ampliació de l’espai dels vianants, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED, el soterrament de les xarxes de serveis aèries i la renovació de la xarxa de clavegueram. També s’hi col·loca mobiliari urbà i s’hi planta arbrat amb la corresponent xarxa de reg.