Reurbanització del carrer de Fígols, entre els carrers de Lluçà i Joan Güell

Districte: Les Corts

Finalització: maig 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant.  L’actuació consisteix en la ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries.  També es fa la millora de la xarxa de clavegueram, es col·loca mobiliari urbà i es planta arbrat.