Reurbanització del carrer de Benavent

Districte: Les Corts

Finalització: maig 2018

Tram comprès entre el carrer de Felipe de Paz i l’avinguda de Madrid. L’actuació té per objecte renovar aquest tram de carrer per donar prioritat al vianant, en el marc del programa superilles a la Maternitat i San Ramon. S’actua a la vorera del costat Besòs, s’amplia i s’hi col·loca una franja de parterres amb vegetació i arbrat, amb la corresponent xarxa de reg.