Reurbanització del carrer de Bassols

Districte: Sant Martí

Finalització: juliol 2019

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest del carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació consisteix bàsicament, en la implantació de plataforma única, la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’enllumenat. També s’hi col·loquen jardineres amb vegetació, s’hi planta nou arbrat i es renova el sistema de recollida d’aigües.