Reurbanització del carrer de Ballester

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: juliol 2022

L’objecte és millorar l’accessibilitat i guanyar espai per a l’ús dels vianants en el tram del carrer de Ballester, entre l’avinguda de la República Argentina i la ronda del General Mitre. L’actuació consisteix en l’ampliació de les voreres, la incorporació de mobiliari urbà i la instal·lació de nou enllumenat. També es fa la plantació d’arbrat, al costat muntanya, amb la corresponent xarxa de reg. A més, se soterren les línies de serveis existents i s’hi col·loquen nous embornals adequant el sistema de drenatge existent.