Reurbanització del carrer d’Ardena, tram final fins al carrer d’Eduard Toldrà

Districte: Les Corts

Finalització: maig 2018

Aquesta actuació té per objecte pacificar el trànsit rodat i donar prioritat al vianant.  L’actuació consisteix en la creació de plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries.  També es fa la substitució de la xarxa de clavegueram, es col·loca mobiliari urbà i es planta arbrat.