Reurbanització del carrer d’Almansa entre el carrer de Joan Riera i la via Favència

Districte: Nou Barris

Finalització: gener 2019

L’actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la reordenació de la calçada, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es renova la xarxa d’enllumenat públic amb tecnologia led. A més, es millora la xarxa de clavegueram i se substitueixen els embornals existents.