Reurbanització del carrer d’Alella, entre els carrers de Santanyí i Arnau d’Oms

Districte: Nou Barris

Finalització: juliol 2016

Aquesta actuació dóna continuïtat al tram de carrer ja reurbanitzat i té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. La reurbanització preveu l’ampliació de les voreres, la implantació de la xarxa de clavegueram i el sistema de recollida d’aigües, la renovació de la xarxa d’enllumenat amb tecnologia LED i soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i nou arbrat.