Reurbanització del camí del Mas Guimbau

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: març 2018

Al tram entre la ctra. BV-1462 i el carrer del Pollancre. Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona. la reurbanització consisteix en la creació d’una plataforma única, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i la instal·lació d’elements urbans. També s’hi col·locaran uns murets per a la retenció dels despreniments.