Reurbanització del c. del Comerç, entre la pl. Comercial i l’av. del M. de l’Argentera

Districte: Ciutat Vella

Finalització: novembre 2017

Aquesta actuació té per objecte generar un espai de passeig i esbarjo que doni continuïtat a la reurbanització que es va realitzar als carrers de l’entorn del Born Centre de Cultura i Memòria. L’actuació, proposada a través d’un procés participatiu, consisteix principalment en la creació d’una plataforma única d’ús prioritari per al vianants, la incorporació de verd amb la plantació d’arbrat i la creació de parterres amb vegetació, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia led i la col·locació de mobiliari urbà i alguns elements lúdics en el paviment.