Reurbanització del c. de Guitard, entre els carrers de Berlín i Melcior de Palau

Districte: Sants - Montjuïc

Finalització: maig 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Consisteix en la creació d’una plataforma única, la millora del sistema de recollida d’aigües i la xarxa de clavegueram amb nous embornals, la renovació de l’enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nou mobiliari urbà i s’hi planta nou arbrat en tot el carrer. Pel que fa al tram entre els carrers de Puiggarí i Viriat, se li dona caràcter de placeta incorporant-hi parterres, zones d’estada i una font i s’hi prohibeix la circulació de vehicles.