Reurbanització de l’interior d’illa al barri de la Guineueta

Districte: Nou Barris

Finalització: octubre 2017

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai interior de l’illa compresa entre la via Favència, el pg. de Valldaura i  el carrer de la Guineueta, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació inclou la supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, també s’hi col·loca nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adeqüen els sistemes de drenatge. Aquesta reurbanització dóna continuïtat i completa els espais remodelats en fases anteriors.

Llegir nota de premsa