Reurbanització de l’interior d’illa al carrer de Pallars, 287

Districte: Sant Martí

Finalització: juliol 2019

L’actuació té per objecte convertir aquest solar buit i tancat en un espai obert, d’estada i de passeig, totalment accessible. L’actuació consisteix en la col·locació de mobiliari urbà, parterres amb vegetació i arbrat. També es fa la instal·lació d’enllumenat amb requeriments actuals d’eficiència energètica i del sistema de recollida d’aigües.