Reurbanització de l’interior d’illa al c. de la Guineueta, 1-13

Districte: Nou Barris

Finalització: abril 2015

Aquesta actuació té per objecte la reordenació de l’espai interior de l’illa, per tal de millorar-ne l’accessibilitat. L’actuació inclou la supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació, i nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adeqüen els sistemes de drenatge.