Reurbanització de l’espai comprès entre els carrers de Ribes, Sicília i Alí Bei

Districte: Eixample

Finalització: juny 2018

Aquesta actuació té per objecte reurbanitzar i reordenar l’espai comprès entre els tres carrers esmentats. Cal destacar que, d’acord amb les demandes veïnals, es manté el punt verd existent – tot i que en una nova posició -, les pistes de petanca i les sortides de l’aparcament a través de l’escala i l’ascensor. D’altra banda, el carrer Sicília  es converteix en plataforma única, per donar prioritat al vianant. En el tram comprès entre els carrers Ribes i Ausiàs Marc el sentit de la circulació s’inverteix, passant a ser descendent i només es permet l’accés als vehicles de veïns i serveis. En el tram comprès entre els carrers de Ribes i Alí Bei els trànsit es suprimeix totalment, guanyant un espai per a vianants davant de l’equipament educatiu existent.