Reurbanització de l’espai comprès entre Pare Manyanet i Bonaventura Gispert

Districte: Sant Andreu

Finalització: febrer 2017

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat de la zona i donar prioritat al vianant. Els treballs consisteixen en la reordenació de la zona d’estacionament, la creació d’una zona de jocs infantils i un espai d’estada. S’adequa el sistema de recollida d’aigües amb nous embornals i es renova l’enllumenat amb tecnologia LED. També s’hi col·loca nou mobiliari urba i s’hi planta nou arbrat.