Reurbanització de l’avinguda de la Mare de Déu de Lorda

Districte: Les Corts

Finalització: febrer 2015

Aquesta actuació té per objecte la implantació de plataforma única amb prioritat per als vianants, per tal de millorar l’accessibilitat a la zona. També es fa el soterrament de les línies aèries existents, s’hi col·loca nou mobiliari urbà, nou arbrat, i s’adequen els sistemes de reg i drenatge.