Reurbanització de la plaça d’Hilari Salvadó

Districte: Ciutat Vella

Finalització: abril 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’espai i afavorir la seva comunicació amb els carrers de l’entorn, d’acord amb les directrius sorgides del procés participatiu dut a terme amb el veïnatge i els agents implicats. La plaça s’organitza en tres espais diferenciats, un espai diàfan i polivalent a la part central, un espai d’activitat que inclou una zona de jocs infantils pròpiament delimitada i un espai d’estada amb bancs, parterres amb vegetació i nou arbrat. L’actuació preveu la renovació del mobiliari urbà i millores en les xarxes d’enllumenat i clavegueram. El projecte prioritza l’espai per als vianants, eliminant el fragment del carrer de l’Almirall Barceló, creant una plataforma única i ampliant en general les zones de pas.