Reurbanització de la plaça dels jardins d’Alfàbia

Districte: Nou Barris

Finalització: març 2019

Aquesta actuació té per objecte crear un espai més accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. Consisteix bàsicament, en l’ampliació de les voreres, la implantació de plataforma única a la rambla central de la plaça, la col·locació de mobiliari urbà i nou arbrat. També es fa la renovació de les xarxes d’enllumenat i clavegueram.