Reurbanització de la plaça del Sot dels Paletes

Districte: Sant Andreu

Inici: octubre 2023

L’objectiu és millorar l’accessibilitat de la plaça, potenciar els seus usos i eliminar les barreres arquitectòniques. L’actuació consisteix en la renovació i ampliació de l’espai de jocs infantils i la creació d’una zona d’estada, amb bancs i cadires, que fa de separador del trànsit rodat. Així, la nova àrea de jocs infantils esdevé més àmplia i accessible. També es renoven l’enllumenat i les instal·lacions de reg i s’hi incorpora mobiliari urbà.17