Reurbanització de la plaça de Raimon Casellas

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: agost 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i la connectivitat de la plaça amb l’entorn urbà. L’actuació consisteix en la renovació del paviment, la instal·lació de nou enllumenat amb tecnologia LED i el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es fa la millora de la xarxa de clavegueram i es col·loca mobiliari urbà.