Reurbanització de la plaça de la Mainada i els seus entorns

Districte: Sant Andreu

Finalització: juny 2014

Reurbanització de l’espai interior delimitat pels carrers de Biscaia, Juan de Garay i Concepción Arenal. S’amplia la plaça i es crea una plataforma única central per tal de salvar el desnivell existent, es generen zones d’estada, es renova la zona infantil i es crea una àrea de manteniment físic. L’actuació també inclou la renovació del paviment, de l’enllumenat públic i del mobiliari urbà, l’enjardinament i la millora del clavegueram.

Galeria d’imatges